Search
#26 – Höst 2021
Share Tweet Email

#26 – Höst 2021

Richard Tellström om historiska händelser

Kulturforskaren Richard Tellström om restriktioner, beskattningar, postmoderniteten och vikten av EU-inträdet.