Search
IBU
Share Tweet Email

IBU

2016 11 17    14:47
Redaktion

IBU, eller International Bittering Units är ett mått på beskan i öl. IBU mäts med spektrofometer. Det är dock lite knepigt sätt att mäta beska på för hemmabryggaren. Till att börja med så har alfasyrorna i humlen en tendens att degradera över tid, och följaktligen är gammal humle inte nödvändigtvis lika besk som färsk. Det finns dessutom ett antal olika formler för att beräkna IBU och alla ger olika resultat. Sedan räknar man enbart ut IBU:n i vörten. Eftersom någonstans mellan 30–50% av alfasyrorna absorberas till jästen under jäsningen betyder det att man faktiskt inte har en blekaste aning om vilken IBU den färdiga ölen har om man inte mäter med en spektrofotometer.

Och, för att slutligen sätta spiken i kistan så upplever alla människor inte beska på samma sätt. Vissa människor är så kallade supersmakare och har fler smaklökar på tungan vilket gör att de upplever beska intensivare.

Leave a Reply