Search
Skebo Lantöl
Share Tweet Email

Skebo Lantöl

Skebo Bruksbryggeri
ABV: 5.4%

Första klunken skickar en direkt till en liten pub på den engelska landsbygden där gästerna samtalar över en pint bitter. Så brittisk är Skebo Lantöl, trots att den är svensk. Smaken är full av toast, återhållsam marmeladig fruktighet, hö, karamell och elegant beska. En njutning för varje anglofil!

2016 06 15    20:37

Leave a Reply